TERRA FORCE-MX

TERRA FORCE-MX

Terra Force-MX
ยางวิบากที่พัฒนามาอีกขั้น โดยนักแข่งโมโตครอส
เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ ที่ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้นานขึ้น

Terra Force-MX SM (Soft-Medium) ใช้ได้ทุกสภาพถนนตั้งแต่นิ่มไปจนถึงปลานกลาง

SIZE F/R  LOAD/SPEED TT/TL PRICE
80/100 -21 F 51M TT 2,950
90/90 -21 F 54M TT 3,000
100/100 -18 R 59M TT 2,750

 

Tera Force-MX MH (Medium-Hard) ใช้ได้ทุกสภาพถนนตั้งแต่ปลานกลางถึงดินแข็ง

SIZE F/R  LOAD/SPEED TT/TL PRICE
80/100 -21 F 51M TT 2,200
90/90 -21 F 54M TT 2,500
100/100 -18 R 59M TT 2,750
110/100 -18 R 64M TT 2,800
120/90 -18 R 65M TT 2,850
120/80 -19 R 63M TT 3,000