SCORCHER 31

SCORCHER 31

MICHELIN SCORCHER 31

รถรุ่น Electra Glide Road Glide และ Street Glide เพิ่งได้รับการอนุมัติโดยฮาร์ลีย์-เดวิดสันให้ใช้ยาง Michelin Scorcher 31 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต้นฉบับของรถรุ่น Sportster และ Dyna เกือบทุกรุ่น

130/90 B 16 M/C 73H REINF SCORCHER 31 F TL/TT -
130/80 B 17 M/C 65H SCORCHER 31 F TL/TT -
130/70 B 18 M/C 63H SCORCHER 31 F TL/TT -
100/90 B 19 M/C 57H SCORCHER 31 F TL/TT -
110/90 B 19 M/C 62H SCORCHER 31 F TL -
130/60 B 19 M/C 61H SCORCHER 31 F TL/TT -
80/90 - 21 M/C 54H REINF SCORCHER 31 F TL/TT -
150/80 B 16 M/C 77H REINF SCORCHER 31 R TL/TT -
180/65 B 16 M/C 81H REINF SCORCHER 31 R TL/TT -
180/70 B 16 M/C 77H SCORCHER 31 R TL -
160/70 B 17 M/C 73V SCORCHER 31 R TL/TT -
180/60 B 17 M/C 75V SCORCHER 31 R TL/TT -