ROADTEC SCOOTER

ROADTEC SCOOTER

ความคล่องตัวในการใช้งานในทุกฤดูกาล

เนื้อของซิลิกาในสูตรผสมมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลายในช่วงอุณหภูมิและพื้นผิวถนนในเขตเมืองและอื่น ๆ
ROADTEC ™ Scooter จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในทุกฤดูกาลโดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศและอุณหภูมิด้วยการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์

F/R ขนาด ราคา
F 120/70 - 12 M/C TL 51P 1,830
F/R 110/70 - 12 M/C TL 47P Coming Soon
F/R 140/70 - 12 M/C TL 60L Coming Soon
R 130/70 - 12 TL 62P Reinf 2,160
F 110/70 - 13 M/C TL 48P Coming Soon
R 130/70 - 13 M/C 63P Reinf Coming Soon
F 100/80 - 14 M/C TL 54S Reinf Coming Soon
F 120/70 -14 M/C TL 55S 2,500
F/R 120/80 - 14 M/C TL 55S Coming Soon
R 140/70 - 14 M/C 68P Reinf 2,800
R 150/70 - 14 M/C TL 66S Coming Soon
F 120/70 - 15 M/C TL 56S 2,100