ROADTEC™ 01 X-PLY

ROADTEC™ 01 X-PLY

โลกของสปอร์ตทัวร์ริ่งจะเปลี่ยนไป ขับได้นานขึ้น ไกลขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ROADTEC(TM) 01 เป็นยางชั้นนำในกลุ่มสปอร์ตทัวร์ริ่งของ METZELER  ตั้งแต่โครงสร้างแบบเรเดียลไปจนถึง X-Ply เน้นการเกาะถนนเปียกและลื่น ระยะการใช้งานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับรถจักรยานยนต์ที่หลากหลาย ลักษณะการขับขี่และสภาวะที่ต่างกัน

CODE F/R SIZE PRICE
3241100 F 100/80 -17 M/C 52H TL 1,520
3132400 F 110/80 -17 M/C 54H TL 1,890
3241400 F 100/90 -18 M/C 56H TL [NEW] 3,500
3132600 R 130/70 -17 M/C 62H TL 2,410
3242100 R 140/70 -17 M/C 66H TL 2,770
3242300 R 150/70 -17 M/C 69H TL [NEW] 4,400