ROAD 5 TRAIL

ROAD 5 TRAIL

MICHELINROAD 5 TRAIL

มั่นใจยิ่งกว่า ทั้งบนถนนเปียกและถนนแห้ง แม้เมื่อใช้งานจนดอกยางสึกไปแล้วถึง 50%*

*อ้างอิงจากผลการทดสอบภายในซึ่งจัดทำขึ้น ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมิชลินที่เมืองลาดูซ์ (Ladoux) ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระ โดยเปรียบเทียบยาง มิชลิน โรด 5 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5,636 กิโลเมตร และมีความลึกร่องดอกยางเหลือเพียง 50% กับยาง มิชลิน ไพลอต โรด 4 (MICHELIN Pilot Road 4) เส้นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

110/80 R 19 M/C 59V ROAD 5 TRAIL F TL -
120/70 ZR 19 M/C 60W ROAD 5 TRAIL F TL -
150/70 R 17 M/C 69V ROAD 5 TRAIL R TL -
170/60 ZR 17 M/C 72W ROAD 5 TRAIL R TL -