PILOT ROAD 5 GT

PILOT ROAD 5 GT

MICHELINROAD 5 GT

มั่นใจยิ่งกว่า ทั้งบนถนนเปียกและถนนแห้ง แม้เมื่อใช้งานจนดอกยางสึกไปแล้วถึง 50%*

*อ้างอิงจากผลการทดสอบภายในซึ่งจัดทำขึ้น ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมิชลินที่เมืองลาดูซ์ (Ladoux) ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระ โดยเปรียบเทียบยาง มิชลิน โรด 5 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 5,636 กิโลเมตร และมีความลึกร่องดอกยางเหลือเพียง 50% กับยาง มิชลิน ไพลอต โรด 4 (MICHELIN Pilot Road 4) เส้นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

F/R ขนาด ราคา
F 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL -
R 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL -
R 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL -
R 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL -
R 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL -