PERFECT ME 77™

PERFECT ME 77™

คลาสสิคทัวร์ริ่ง

ดอกยางลายคลาสสิคที่โด่งดังสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กถึงกลาง ร่องยางแบบเฉพาะให้การรีดน้ำที่ยอดเยี่ยม ระยะการใช้งานสูง และประสิทธิภาพใช้งานที่แน่นอน

ขนาด ราคา
90/100 - 18 M/C 54S ME77-F (Yamaha SR400)  Coming Soon
110/90 - 18 M/C 61S ME77-R (Yamaha SR400)  Coming Soon