ME 888 MARATHON™ WHITEWALL / ULTRA ORANGEWALL

ME 888 MARATHON™ WHITEWALL / ULTRA ORANGEWALL

รุ่นประสิทธิภาพสูงของ Metzeler ระยะการใช้งานนานสุดขีด

แก้มยางสีส้มสไตล์พิเศษเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ โดยยังคงสมรรถนะอันมีชื่อเสียงของรุ่น ME 888 MARATHON ULTRA

 

F/R ขนาด ราคา
F 130/90 - 16 M/C 67H TL (Whitewall) Coming Soon
F MT90 B 16 M/C 72H TL (Whitewall) Coming Soon
F 130/80 B 17 M/C 65H TL (Orangewall) Coming Soon
F 100/90 - 19 M/C 57H TL (Whitewall) Coming Soon
F 100/90 - 19 M/C 57H TL (Whitewall) Coming Soon
F 120/70 B 21 M/C 68H TL (Whitewall) Coming Soon
F MH90 - 1 M/C 54H TL (Whitewall) Coming Soon
R 170/80 B 15 M/C 77H TL (Whitewall) Coming Soon
R 130/90 B 16 M/C 73H TL Reinf (Whitewall) Coming Soon
R 140/90 B 16 M/C 77H TL Reinf (Whitewall) Coming Soon
R 150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf (Orangewall) Coming Soon
R 150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf (Whitewall) Coming Soon
R 180/65 B 16 M/C 81H TL Reinf (Whitewall) Coming Soon
R MT90 B 16 M/C 74H TL (Whitewall) Coming Soon
R MU85 B 16 M/C 77H TL (Whitewall) Coming Soon