MC34 SPORT

MC34 SPORT

MC34 Sport

ยางสปอร์ตเพื่อรถทรงสกู๊ตเตอร์ ใช้งานในชีวิตประจำวัน

ให้การเกาะถนนเป็นเลิศ เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ และอายุการใช้งานยางนานขึ้น

110/70 -12 Reinf F/R 53P TL 1,500
120/70 -12 F/R 51P TL 1,700
130/70 -12 R 62P TL 1,800