MC20 MONSUM & MC22 ELEGANCE

MC20 MONSUM & MC22 ELEGANCE

ยางสกูตเตอร์ที่ให้การเกาะถนนที่ดีเยี่ยมทั้งทางแห้งและเปียก

ด้วยคอมปาวด์ยางนิ่ม ทำให้เกาะถนนได้อย่างมั่นใจ

และมีร่องดอกยางทั้งเส้น เพื่อรีดน้ำในพื้นผิวถนนเปียก

ใช้งานได้ในทุกวัน  และสามารถใช้ในการแข่งขัน Wet Race ได้

MC20 MONSUM

SIZE F/R LOAD/SPEED PRICE
120/70 -12 Reinf F/R 58P TL 1,900
130/70 -12 R 62P TL 2,000
110/70 -11 F/R 45L TL 1,900
120/70 -11 R 56L TL 2,100

MC22 ELEGANCE

SIZE F/R LOAD/SPEED PRICE
120/70 -12 R 54L TL 2,000