MC-35 S-RACER

MC-35 S-RACER

MC-35 S-RACER

    ยางสปอร์สำหรับรถสกูตเตอร์ ที่ให้ความยึดเกาะถนนที่ดีที่สุด ควบคุมง่าย

เหมาะสำหรับแข่งขันรถสกูตเตอร์และมินิไบค์

ใช้ในการแข่งขันระดับ World MiniGP

SIZE F/R LOAD/SPEED PRICE
100/90 -12 F 49P TL 2,000
120/80 -12 R 55P TL 2,100
3.50 -10 F/R 51P TL 1,900