MC-35 S-RACER

MC-35 S-RACER

MC-35 S-RACER

    ยางสปอร์สำหรับรถสกูตเตอร์ ที่ให้ความยึดเกาะถนนที่ดีที่สุด ควบคุมง่าย

เหมาะสำหรับแข่งขันรถสกูตเตอร์และมินิไบค์

ใช้ในการแข่งขันระดับ World MiniGP

    MC-35 S-RACER F 100/90-12      2,000
    MC-35 S-RACER R 120/80-12      2,100
    MC-35 S-RACER F/R 3.5-10      1,900