MC-19

MC-19

ยางสกูตเตอร์ ลายกึ่งวิบาก ด้วยคอมพาวด์ยางสปอร์ต ให้ความเกาะถนนและสามารถใช้ขับขี่ลุยได้

ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน Scooter หรือ Mini Bike ใช้งานบนถนนในชีวิตประจำวัน

หรือจะใช้ลุยทางฝุ่นได้อย่างมั่นใจ

120/80 -12 F/R 55J TL 1,500
130/80 -12 R 60J TL 1,700