MC-19

MC-19

MC-19

ยางสกูตเตอร์ ลายกึ่งวิบาก ด้วยคอมพาวด์ยางสปอร์ต ให้ความเกาะถนนและสามารถใช้ขับขี่ลุยได้

ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน Scooter หรือ Mini Bike ใช้งานบนถนนในชีวิตประจำวัน

หรือจะใช้ลุยทางฝุ่นได้อย่างมั่นใจ

    MC19 F/R 120/80-12      1,500
    MC19 R 130/80-12      1,700