C-19 & C-18 & EF-07 Super Light

C-19 & C-18 & EF-07 Super Light

ยางวิบากสำหรับแข่ง ใช้ในรายการ Cross Country Extreme

ด้วยน้ำหนักยางที่เบา ทำให้ควบคุมรถได้ง่านดั่งใจ

SIZE F/R  LOAD/SPEED TT/TL PRICE
90/90 -21 C-19 F 54R TT 3,000
110/100 -18 C-18 R 64R TT 2,800
120/90 -18 EF-07 R 71R TT 3,400
130/90 -18 EF-07 R 69R TT 3,600
140/80 -18 EF-07 R 70R TT 3,600