BATTLAX SC

BATTLAX SC

BATTLAX SC

ยางคุณภาพสูงที่สกูตเตอร์ต้องมี

 

Category: SCOOTER

 

BATTLAX SC ตัวจริงเรื่องยางสกูตเตอร์

เปลี่ยนสกูตเตอร์คันเดิมเพิ่มเติมใส่ความพรีเมี่ยมจากยางที่คิดค้นมาเพื่อสกูตเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับการควบคุมที่เป็นธรรมชาติของสกูตเตอร์แท้ๆ

CODE LOAD/SPEED SIZE PRICE
FRONT      
MCS6L032 034P 70/90 -14 850
MCS6L030 040P 80/90 -14 950
MCS6L039 046P 90/90 -14 1,200
MCS6L034 049P 90/80 -14 1,250
SCS6L063 047L 110/70 -12 1,290
SCS6L011 051S 120/70 -12 1,500
MCS6L012 056L 110/90 -13 1,690
MCS6L015 053p 120/70 -13 1,690
MCS01537 055P 120/70 -14 1,980
MCS6L025 S56S 120/70 -15 2,000
       
CODE LOAD/SPEED SIZE PRICE
REAR      
MCS6L031 046P 90/90 -14 1,290
MCS6L036 053P 110/80 -14 1,550
MCS6L040 051P 100/90 -14 1,500
SCS6L015 051L 120/70 -12 1.45
MCS6L041/ 057p 100/90 -14 1,600
MCS6L090 057p 100/90 -16 1,600
MCS6L028 060P 120/80 -12 1,850
SCS6L017 056L 130/70 -12 1,750
SCS6L018/ 062P 130/70 -12 1,760
SCS6L062 062P 130/70 -12 1,760
SCS6L019 065L 140/70 -12 1,990
MCS6L019 057p 130/70 -13 2,050
MCS6L013 061P 140/70 -13 2,150
MCS6L020 063P 130/70 -13 2,190
MCS01538 062P 140/70 -14 2,390
MCS6L022 064S 150/70 -13 2,400
MCS6L026 062S 140/70 -14 2,510
MCS6L081 062S 140/70 -14 2,510